yaşlanma nasıl açıklanabilir? Öyleyse demografi; doğurganlığı etkileyebilecek araçlar, bir nüfus politikasının geliştirilmesi, nedeni veya koşulları ve daha derinlerde uygarlıklar arasındaki ilişkiler ve antropolojik ve kültürel farklılıklar üzerine varlıkbilimsel bir düşünce gerektirmektedir. Demografinin temel varoluş nedeni, insanlığın geleceğinin ne olacağı düşüncesinde yatmaktadır. Dünya nüfusunun gösterdiği değişiklikler, demografik düzenlerin çeşitliliğine tanıklık ettiğinden, bunun çok özel bir dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

Demografi özellikle, insan topluluklarının boyutları ve yapısıyla (yaş, cinsiyet, medenî durum, ülke vb) bu toplulukların sınırlarını; doğurganlığın, ölüm oranının ve göçlerin belirlediği dinamiklerinin bilimsel olarak incelenmesi olarak tanımlanır. Demografi bugün, Ü-çüncü Dünya'da yaşanmakta olan nüfus patlamasının, gelişmiş ülkelerdeki yaşlanmanın, kentlerde yoğunlaşan nüfusun, yasadışı göçlerin vb çözümlenmesine yardım eder.

Demografi, XVII. yy'ın sonunda ingiltere'de doğmuştur. XIX. yy'daki nüfus sayımları ve sivil devletin giderek daha güvenilir duruma gelmesi, demografinin BM'nin topladığı verilere dayanarak, dünya nüfusuna ilişkin tarihteki en iyi ilk tahmini yapmasıyla sonuçlanmıştır: 11 temmuz 1987'de dünyamızda yaşayanlar 5 milyar kişiydi. Öyleyse bir yüzyıl sonra 40 milyar rakamı tehlikeli bir genellemeden başka bir şey değil midir? ikinci Dünya Savaşı'ndan beri nüfus artış hızı, binde 20'ye yakındır (1991 yılında binde 17). insanlık, açlık ve savaşlarla bir aşırı nüfusa doğru mu, yoksa genel bir doğum kontrolüne doğru mu ilerlemektedir?

 

loading...