-Akıl yiğide sermayedir.

-Al malın iyisini çekme kaygısını.

-Almak kolay ödemek zordur.

-Altın kılıç demir kapıyı açar.

-Alçak tavuk kendini ferik gösterir.

-Arap eli öpmeyenen dudak kara olmaz.

-At ölür meydan kalır,yiğit ölür şan kalır.

-Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

-Attan düşen ölmez, eşekten düşen ölür.

-Az kazanan çok kazanır,çok kazanan hiç kazanır.

-Aç koyma hırsız olur,çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur.

-Ağlayanın malı gülene hayır gelmez.

-Ağustosta beynin kaynasın,kışın da tencere kaynasın.

-Ağır baş iyidir, yenlik olsa uçar.

-Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz.

-Bahar çiçeğiyle güzeldir.

-Bal yiyen baldan bıkar.

-Bebeler birbirinden huy kapar,ayranlarına su katar.

-Besle kargayı oysun gözünü.

-Bin atın varsa bin dinlen,bir atın varsa in dinlen.

-Bir bütün bir yarımdan iyidir.

-Bu dünya iki kapılı handır,gelen bilmez geden bilmez.

-Budalanın yağı çok olursa sakalına sürer.

-Çocuk evin meyvesidir.

-Çocuğa iş buyuran,ardınca kendi gider.

-Darlıkta dirlik olmaz.

-Dağ dumansız insan hatasız olmaz.

-Deniz yoğurt olmuş da yemeye kaşık bulunmamış.

-Dert saklayanda kalır.

-Devden büyük dert var.

-Dişi kuş yapar yuvayı, içini dışını sıvayı sıvayı.

-Dost kazandost;düşman anadan da doğar.

-Düşmanı karıncaysa,sen fil olur.

-Ekmeğin kestiğini kılıç kesmez.

-Fırsat eldeyken sürün devranı.

-Gelin bindi deveye gör kısmeti nereye.

-Geniş günün de dar gezen, dar günün de geniş gezer.

-Gittiğin yer kör ise,yözünü yum da bak.

-Göz görmeyince gönül katlanır.

-Hasta sağ kalırsa hekime karşı gelir.

-Herkes kaşık yapar ama sapını yapamaz.

-Herşey incelikten insan kabalıktan kırılır.

-Hocanın dediğini tut,yoluna gitme.

-Hıdırellez yaz kapısı,yedi gün sürer tipisi.

-Kavakta nar olmaz,kötülerde ar olmaz.

-Kimi bağ bozar,kimi bostan bozar.

-Minnetle gül koklama,dikeni sancar seni.

-Mum dibine karanlık.

-Sen işlersen mal işler,insan böyle genişler.

-Tasa doyurur,acı acıktırır.

-Üzerine laf düşmedikçe konuşma.

-Vakitsiz açılan gül çabuk solar.

-Yardımcının yardımcısı olur.

-Yağmurlu gün tavuk su içmez.

-Zahmeriden sonra ekilen darıdan,kocasından sonra kalkan karıdan hayır gelmez.

ATASÖZLERİ VE ANLAMLARI:

loading...