Akış diyagramı (Flow-charting) : Prosedürlerin, bilgilerin ve dokümanların akısını gösteren diyagram. Bu teknik karmaşık akışların ya da prosedürlerin özet olarak anlatımına imkân verir.


 
bilmiyorsanogren.com 

loading...