SİT ALANI (Historic site)
Doğal, tarihi, kültürel ve arkeolojik özelliklerinden dolayı koruma statüsü verilerek, gelecek kuşaklara taşınmak istenen alanları ifade eder. Ülkemizde toplam olarak 6 800 kadar Sit alanı bulunmaktadır. Üç dereceye ayrılan kentsel sit alanlarında yapılabilecek tamir ve inşa faaliyeti kısıtlama ve özel kurallara tabidir.


 
bilmiyorsanogren.com 

loading...