FENNİ MESUL (Engineer of record, Building construction supervisor)
İlgili teknik sorumlulukları, uzmanlık konuları ve ilgili kanunlara göre üstlenmiş mühendis, mimar ve şehir plancılarına verilen addır. Sorumluluk kapsamındaki konular; halihazır harita ve imar planlarının hazırlanması ve uygulanması, yapıların mimari, statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesapların hazırlanması ve bunların uygulanması olarak belirlenmiştir. Kısaca “TUS” olarak da ifade edilmektedir.


 
bilmiyorsanogren.com 

loading...