EPİDEMİYOLOJİ (Epidemiology)
Hastalıkların yayılması, yaygınlığı, dağılımı ve neden olan faktörleri inceleyen bilim dalına verilen addır.


Epidemiyoloji terimi,
Eski Yunan dilinde "epi" (üstüne, üzerine) ve "demos" (halk) ve "logos" (söz-söylev) sözcüklerinden türetilmiştir. Sözlük anlamı olarak halk ile igili olmasına rağmen; "Mikrobiyolojik epidemiyoloji", "hayvan epidemiyolojisi", "bitki epidemiyolojisi" bilim dalları da bu ismi kullanırlar.

Deneysel epidemiyoloji, iş ve çevre epidemiyolojisi, klinik epidemiyoloji. ayrıca nedensel epidemiyoloji olarak da bir dalı vardır.

Epidemiyolojik Araştırmaların Temel Amaçları Nelerdir?
Sağlıkla ilgili olayları tanımlama ve görülme sıklığını ölçmek, hastalık ya da kazaların nedenlerini inceleyen çözümleyici çalışmalar yapmak, uygulanan sağlık hizmetinin veya programlarının etkinliğini ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmaktır.

Epidemiyolojik çalışma insan topluluklarını hedef alır. En sık olarak belli bir zamanda, belli bir bölgedeki topluluk, yaş, cins, meslek gibi alt gruplarla analizler yapılır. Burada amaç pozitif sağlık durumları veya hastalıklarla neden olabilecek belirleyicilerin incelenmesidir.

 
bilmiyorsanogren.com 

loading...