Mors Alfabesi, kısa ve uzun sinyaller kullanılarak iletişimi sağlayan bir sistemdir. Mors Alfabesinde bir uzun ve bir kısa sinyal kullanılarak her harfe, her rakama ve noktalama işaretlerine karşılık gelen gruplar oluşturulmuştur. Aslında en başta Mors sadece sayılara karşılık geliyor ve bu sayılar birer harfi ifade ediyorlardı.

Oluşturulan bu kodlar öyle kullanışlı olmuşlardır ki; kimi zaman mors alfabesi ışık ile, kimi zaman ses ile, kimi zaman da elektrik sinyalleriyle iletilmiş ve her seferinde de çok işlevsel olmuştur.

Mors Alfabesi ilk kez 1835 yılında Samuel Morse tarafından oluşturulmuştur, 1837'de kullanılmaya başlanan kod için Samuel Morsun patent başvurusunu yaptığı tarih ise 1840'dır. Günümüzdeki halini alması Samuel Morse'un asistanı Veil ile birlikte çalışmalarının eseridir. Veil, Samuel Morse'un icadına aralarda duraklamalar eklemiştir bu şekilde daha anlaşılır hale gelen Mors'un bu çeşidine Amerikan Mors Kodu denmiştir.Mors Alfabesi genel bir terim gibi kullanılsa da iki tip mors alfabesi vardır; Bunlardan birincisi Amerikan Mors Kodu'dur ve genellikle telgraf sistemlerinde kullanılmıştır, diğer Mors Alfabesi ise Modern Uluslararası Mors Alfabesidir ve bu türde aralar görmezden gelinir, kod sadece uzun ve kısa sinyallerle çalışır.

Amerikan Mors Kodu

Günümüzde ticari amaçlarla kullanılmayan bu kod, bazı kaynaklarda demiryolu kodu olarak da anılır. Amerikan Mors Kodu Telgraf operatörlerinin kullanımında olan Mors kodudur. Ünlü bilim adamı Thomas Edison da gençliğinde telgraf operatörlüğü yapmıştır.

Modern Uluslararası Mors Kodu

Modern Uluslararası Mors Kodu, 1848 yılında Alman Friedrich Clemens Gerke tarafından geliştirildi. Bu kod türü ilk kez Hamburg ile Cuxhaven arasında Almanya'da kullanıldı. 1865 yılına dek birtakım küçük değişiklikler yapıldı ve aynı yıl Paris'teki Uluslararası Telgraf Konferansı'nda Uluslararası Mors Kodu olarak kabul edildi.
Bu mors kodu halen yürülükte olan koddur. ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) tarafından kabul edilmiştir.

Mors Alfabesi Kodları

Harfler
Harf Kodu Harf Kodu
A • – N – •
B – • • • O – – –
C – • – • P • – – •
D – • • Q – – • –
E R • – •
F • • – • S • • •
G – – • T
H • • • • U • • –
I • • V • • • –
J • – – – W • – –
K – • – X – • • –
L • – • • Y – • – –
M – – Z – – • •
Sayılar
Sayı Kodu
0 – – – – –
1 • – – – –
2 • • – – –
3 • • • – –
4 • • • • –
5 • • • • •
6 – • • • •
7 – – • • •
8 – – – • •
9 – – – – •
Noktalama işaretleri
İşaret Kodu Adı
. • – • – • – nokta
, – – • • – – virgül
? • • – – • • soru işareti
- – • • • • – tire
/ – • • – • taksim

 

Mors - Latin, Latin - Mors Çevirici

 

Latin Alfabesi'nden Mors Alfabesi'ne Çevirici

Mors Alfabesindeki karşılığını merak ettiğiniz cümleyi aşağıdaki kutuya yazıp "Çevir" düğmesine Basın.Mors Alfabesi'nden Latin Alfabesi'ne Çevirici

Okunuşunu merak ettiğiniz Mors Kodunu aşağıdaki kutuya yazın ve "Latin Alfabesine Çevir" düğmesine basın.
Not: Kısa sinyaller için nokta(.), uzun sinyaller için çizgi(-), harf araları için tek boşluk, kelime ve cümle araları için iki ya da üç boşluk bırakınız


loading...