İmza; “Bir kimsenin, bir yazının altına bu yazıyı yazdığını veya onayladığını belirtmek için, her zaman, aynı biçimde yazdığı ad ve işaret” olarak tanımlanır. Bu tanımdan imzanın;

Yazılması gerektiği anlaşılmaktadır. Yazı harflerden oluşur. İmzanın yazıdan yani yan yana gelmiş harflerden oluşması gerekmektedir. İmzada yazılması gereken Önad ile Soyadıdır.

Aynı biçimde yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. İmza el yazısı ile veya Matbaa harfleri ile atılabilir, imza kişinin değişik zamanlardaki psikolojik durumuna bağlı olarak farklılık göstermemelidir. İmza içerisinde noktalama işaretleri kullanılıyorsa her zaman tekrarlanmalıdır. Ayrıca özel mektuplara atılan imzalar ile resmi belgeye atılan imzaların aynı biçimde olması gerekmektedir.

 

Her zaman kavramı; Bu kavramdan kasıt, kişinin taşımayacağı durumudur. Yani kişi keyifliyken veya canı sıkkınken veya tereddütlü veya inandığı bir konu olduğu zaman daha başka imzalar tersim edemez. Ancak, kültürel düzeyi ve yaşı arttıkça imzasının yapısında gelişmeler olacaktır.

İşaret, imza yerine geçen “Mühür” veya “Bastırılan Parmak” anlamındadır. İmza atmaya muktedir olmayan kişinin, imza yerine kullandığı el yapısı cismin bıraktığı izdir. İngilizce’de imza “SIGN” (işaret, alamet, belirti, iz) şeklinde ön tanımlama ile tanımlanmakta ise de; imzanın asıl tanımlanması “SIGN MANUAL” (El yazısı imza) şeklinde vurgulanmaktadır.

Ülkemizde genelde imza nasıl atılmaktadır? Sorusuna cevap olarak şunlar söylenebilir.

“Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunda imzanın öz ve soyadın birlikte veya bunlardan birisinin yazılması suretiyle atıldığı kabul görmektedir. Ülkemizde kullanılan imzalar daha ziyade bir şekilden ibaret olup bu imzalar el yazısı karakteri arz etmezler.

Belgeler altına atılan imza, o belgenin tasdikini ve belge içeriğinin imza sahibi tarafından kabul edildiği anlamına gelir. Bu nedenlerden dolayı ülkemizde imzanın disipline edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak; imza el yazısı ile ön ve soyadın tamamının veya önadın baş harfinin konulmasından sonra soyadın tamamının yazılması ile atılmalıdır. İmzada ne kadar karakteristik, kişisel özellikler olursa imza o kadar güvenceli olur. İmzaların zeminlerden etkileneceği göz önünde bulundurularak belge altına birkaç kağıt veya yumuşak karton konulmalıdır. Ayrıca, imza kolayca silinemeyen, uzun süre kalan, sabit mürekkepler ile atılmalıdır. Ülkemizde soyadı kanununda, borçlar kanununda hukuk usulü muhakemeleri kanununda ve noterlik kanununda imza hakkında mevzuat bulunmaktadır.

Hukuksal Dayanaklar:
BORÇLAR KANUNU – Madde 14
“ İmza, üzerine borç alan kimsenin el yazısı olmak lâzımdır.“
SOYADI KANUNU – Madde 2
“Söyleyişte, yazışta, imzada öz ad önde, soy adı sonda kullanılır.”
SOYADI NİZAMNAMESİ – Madde 2
“Söyleyişte, yazışta, imzada özad önde, soyadı sonda olmak üzere bütün harfleri söylenerek veya yazılarak kullanılabileceği gibi söyleyişte ve yazışta önadsız yalnız soyadını kullanmak ve imzada özadın ilk harfini, özadı iki tanesine her ikisinin ilk harflerini veya birinin ilk harfi ile ötekinin tümünü ve soyadının tümünü yazmak caizdir.”


Kaynak: http://www.noternet.org/umumi/islak-imza-nedir-imza-nasil-atilmalidir/

loading...