El yazısına bakarak yazıyı yazan kişi hakkında bilgi sahibi olmak mümkün müdür? Yapılan araştırmalara göre bu mümkün. Peki yazının hangi özelliği, kişinin karakterinin hangi yönünü yansıtır? Yazımızda bu sorunun cevabını bulacaksınız.

El Yazısındaki Eğim

El yazısının sağa doğru eğimli oluşu, kişinin iletişim yeteneğinin göstergesi olarak yorumlanır. Örneğin yazdıkları yazı sağa doğru eğimli olan kişiler daha arkadaş canlısı, yönlendirici, sorumluluk sahibi, girişken olma eğilimi taşırlar. Aynı zamanda satış yapmaya, kontrolü elinde tutmaya, sevilmeye, destekçi olmaya kadar uzayan birçok olası karakter özelliğini kendilerinde barındırırlar.

 

Yazılan yazının sağa doğru eğimi arttıkça kişinin kararlarında duygularının etkisinde kalma ihtimali artar.

El yazısının dik oluşu genellikle kişinin bağımsızlığına işarettir.

Sola doğru eğilen el yazısı, duygusal olarak ihtiyatlılığı (ölçülü davranmayı) temsil eder. Bu el yazısının sahibi, öncelikle her detayı doğrulama ihtiyacı duyar. Başkalarının onu herhangi bir söz vermeye zorlamasından hoşlanmaz.

El Yazısındaki Büyüklük/Küçüklük:

Büyük el yazısıyla yazan kişiler daha çok dışadönük, dost tavırlı kimselerdir. El yazısının sahibi yabancılara karşı daha mesafeli olmayı tercih etse de kendine güvenle hareket eder.

Küçük el yazısı mantığı temsil etmenin yanı sıra zıt düşülen kişilere karşı acımasız olmayı da ifade eder. Akademik ve zihinsel uğraşılardan hoşlanan kişilerde bu tip el yazısı görülür.

Eğer yazı hem küçük hem de zarif ise kişinin kendi karakterine uzak insanlarla iyi bir iletişim kurması olası değildir. Bu kişiler, sosyal olarak kabul görmüş kuralları yıkmak konusunda zorlanırlar.

Yazarken Kalemle Uygulanan Baskı:

Koyu harflerle yazan kişiler verdikleri sözü yerine getirmek konusunda çok titizdirler. Ve etraflarında olan biten birçok olayı ciddiye alırlar.

Çok koyu harfler ise kişinin gerginliğinin, eleştiriye karşı sinirlerine fazla hakim olamayışının ve küçük imalardan bile alınganlık göstermesinin ifadesi olarak yorumlanır. Bu kişiler önce tepki gösterir sonra soru sorarlar. Ve duygusal davranışlarını devam ettirirler.

Çok silik ve ince yazılar ise ortama ve insanlara olan hassasiyeti temsil eder. Ama yazı aynı zamanda kaba saba ve şekilsiz ise kişi duygusal derinliği bile devam ettiremiyordur ve sönük bir yaşam tarzı sürdürüyordur.

L, T ve H harflerindeki sırlar:

Bu harflerin üst kısımlarının uzun olması hedeflere karşı kişinin sahip olduğu hırsın göstergesidir. Ancak üst tarafı fazla uzun l, t ve h'ler, kişinin başarması gerektiğini düşündüğü meselede gerçekdışı beklentiler içinde olabileceği anlamına gelir.

Bu harflerin üst tarafının oranlı bir şekilde kuyruklu olması kişinin herşey üzerine dikkatli bir şekilde düşündüğünü ve hayalgücünü makul bir şekilde kullandığını gösterir.

Kıvrımın geniş olması, yeni fikirler üretme ve bunların üzerine uzun uzadıya düşünme eğilimini ortaya koyar.

Üst kıvrımın tekrar harfe geri dönmesi, yazı sahibinin hayalgücünü kullanmaktan kaçındığını ve elindeki işi bitirebilmek için en az düşünce ve hayal gücünü kullanmak suretiyle kendini sınırladığını gösterir.G, Y ve P harflerindeki sırlar:

Kuyruğun dik olması, sabırsızlık işaretidir.

Kuyruğun basık bir şekilde yuvarlanması, saldırganlık ve yüzleşmekten uzak durma isteğini ortaya koyar.

Kuyruğun bastırılarak yazılmış tam bir kanca halini alması, enerji, para kazanma isteği ve tenselliğin (cinselliğin) göstergesidir.

Kuyruğun bastırmadan tam bir kanca şeklini alması güvenlik ihtiyacını gösterir.

Kelimeler Arasındaki Mesafe

Kelimeler arasındaki mesafenin fazla olması, "nefes alacak alanım olsun" mesajını içerir.

Kelimeler arasındaki mesafenin daha az olması ise başkalarıyla birlikte olma isteğini ortaya koyar, ama böyle yazan insanlar zaman zaman gereksiz bir kalabalığa neden olabilirler ve dayatmacı bir kişilik sergileyebilirler.

Satırlar Arasındaki Mesafe

Satırların arasının açık olması, olaylara sakin ve geniş perspektiften bakma eğilimini ortaya koyar.

Satır aralarının dar olması, yazarın hareketi sevdiğini ve eylemin içinde olmaktan hoşlandığını gösterir.

Satır araları dar olup, harfler arasındaki bağlantı çok sıkı değilse, söz konusu el yazısının sahibi baskı altında sükunetini koruma disiplinine sahiptir.

Sayfa Kenarındaki Boşluk

Sayfanın sol tarafındaki boşluk, kişinin köklerini ve ailesini gösterir.

Sağ taraftaki boşluk, diğer insanları ve geleceği temsil eder.

Üst kısımdaki boşluk hedef ve hırslardır.

Sayfanın altındaki boşluk, enerji, içgüdü ve pratiklik anlamına gelir.

Sayfanın sol tarafında geniş bir boşluk bırakılması, hareketliliği sürdürme isteğini ortaya koyar

Soldaki mesafenin az olması ise temkinlilik ve hazır olmadığı takdirde bir şeyleri yapmaya zorlanmaktan kaçınma isteğini belirtir.

Sağ taraftaki boşluğun az olması, sabırsızlık göstergesidir ve bir an once işe başlayıp işi bitirme eğilimini yansıtır.

Sağda geniş bir boşluk bırakılması ise bilinmeze karşı korkunun mevcudiyetini ortaya koyar.

loading...