Bazı Kadın İsimleri ve Anlamları

Adela"Asil" anlamına gelmektedir.

Barbara – Yunanca "Yabancı" demek olan "Barbaros" kelimesinden türetilmiştir.

Calanthe"Güzel Çiçek" anlamındadır

Deborah – İbranice kökenli bir kelime olup "Arı" anlamına gelmektedir.EricaEbedi hükümran. Erkek isminde karşılığı ve eşanlamlısı Eric'tir

Flora"Çiçek" anlamına gelir.

Gardenia – "Tropikal bir Çiçek" adıdır.

Heaven"Cennet" anlamına gelir.

IsabelElizabeth isminin eski İspanyolcadaki karşılığıdır.

Jacqueliny veya Jacqueelineİncilde geçen bir isimdir.

KatherinaEski bir Hristiyan kahramanının ismidir

Lessie"Kutsal bahçe" anlamındadır.

Mabelle – Fransızcadaki “ma belle” sözünden türetilmiştir. "Güzelim!" şeklinde hitap anlamı taşır.

 

NerissaDenizin Ruhu, Deniz Tanrısı anlamlarındadır.

Olivia – Şekspir’in 12. gece adlı eserinde yarattığı bir isimdir.

Rosemary"Gül" anlamına gelen "Rose" ve "Meryem" anlamına gelen "Mary" isimlerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

Scarlett"Kızıl, kırmızı saten kumaş" anlamlarındadır.

Tamela – "Tamara" ve "Pamela" isimlerinin birleşimidir.

Ursula"Küçük Ayı" anlamındadır.

Valerie"Güçlü olmak" anlamındadır.

Winona – Kızılderili Siyu kabilesinin lisanında "ilk doğan kız evlat" anlamındadır.

Xenia"Misafirperverlik" anlamındadır.

Yasmin"Yasemin Çiçeği" manasındadır.

Zena"Zeus’un Yaşam"ı anlamına gelir Zenobia’nın kısaltılmışıdır.


Bazı Erkek İsimleri ve Anlamları

Abraham"İbrahim", veya "evladı çok" anlamlarını taşıyan İbranice Kökenli bir isim. Bu isim İbrahim Peygamber'den de gelir.

Benjamin"Bünyamin" anlamında İbranice kökenli bir isimdir. Anlamı, "güneyin oğlu" veya "sağ kolun oğlu"dur.

Calvin"Kel, çıplak" anlamlarındadır.

Dominic"Tanrıya ait" anlamında bir isimdir.

Edward"Zengin Muhafız" anlamında bir isimdir.

Hector"Sıkı tutmak, sahiplenmek" anlamlarında bir isimdir.

Isaac"İshak", "İbrahim Peygamberin Oğlu"nun adıdır.

Jack"Alelade insan, iskambilde vale" anlamlarına gelir.

Kevin"İyi, nazik, yakışıklı" anlamlarındadır.

Leonard – "Cesur aslan" anlamında bir isimdir.

Malcolm"Aziz Columba"nın müridi anlamındadır.

Neil"Şampiyon" ve "bulut" anlamlarına gelir.

Oswald – İngilizce "Tanrı" ve "kanun" kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.

Paul"Küçük, mütevazi" anlamlarındadır.

Ronald - İskoçya’yı fetheden ve oraya yerleşen İskandinavya’lılara verilen isim.

Samuel – "Allah’ın adı" veya "Allah işitendir" anlamlarındadır.

Tex"Teksas’tan gelen", "teksaslı adam" anlamlarındadır.

Vincent – "Fethetmek" anlamındadır.

Wesley"Batıdaki çayır" anlamındadır.

Xavier"Yeni ev" anlamına gelir.

Yancy"Bilinmeyen" anlamındadır.

Zachary"Zekeriya"nın İngilizce şeklidir.


Kaynak:Alıntıdır.

loading...