siddetli-ses-webSesin şiddeti aynı zamanda zayıf ve kuvvetli ses olarakta bilinmektedir.

Sesin zayıf veya kuvvetli olmasına ,uzaktan veya yakından duyulabilme özelliğine sesin şiddeti veya gürlük denir.

Ses şiddeti uzaktan veya yakından duyulabilmesini sağlar.

Sesin şiddeti, ses dalgalarının enerjisine ve genliğine bağlı olup bunlarla doğru orantılıdır.
Ses dalgalarının genliği arttıkça sesin enerjisi ve sesin şiddeti artar.

Genliği fazla olan ses dalgalarının oluşturduğu sese şiddetli ses denir.


Ses dalgalarının genliği azaldıkça sesin enerjisi ve sesin şiddeti azalır. Genliği az olan ses dalgalarının oluşturduğu sese zayıf ses denir.

Ses şiddetinin ölçüsüne ses düzeyi denir ve ses düzeyi birimi desibel (dB) dir.
Çevrede bulunan ses kaynaklarının ürettiği ses dalgalarının şiddeti ses şiddetinin ölçüsüne yani ses düzeyine bakılarak belirlenir.

Verilen ses dalgalarının her üç durumda da titreşim sayıları yani frekansları aynı olmasına rağmen genlikleri farklı olduğu için sahip oldukları enerji miktarları ve çıkardıkları ses şiddetleri farklıdır.

loading...