Feyiz (feyz) ve feyezân kelimeleri sözlükte "fazla suyun yatağından taşması, bir haberin yayılması, bir sırrın açığa çıkarılması" gibi anlamlara gelmektedir. Çoğulu füyûz, füyüzat'tır. Tasavvufta bütün bilgi ve varlıkların Allah'tan zuhur ve tecelli etmesi anlamında kullanılmaktadır. Mürşidin doğrudan doğruya Hz. Peygamber vasıtasıyla Hak'tan aldığı feyze ilâhî feyiz, silsile vasıtasıyla aldığı feyze isnâdî feyiz, müridin şeyhten aldığı feyiz ve irfana da ahz-ı feyz adı verilmektedir. Kur'ân ve hadislerde bu kökten türeyen kelimeler akmak, taşmak, dalmak anlamında kullanılmaktadır.

loading...