Peygamberlerin zeki ve dikkatli olduklarını belirten bir sıfattır. Yüce Allah gönderdiği bütün Peygamberlerine üstün bir zeka, büyük bir dikkat ve olgunlaşmış bir akıl ihsan etmiştir. Böylece Allah'tan aldıkları vahyi kavrayacak bir idrak gücüne sahip olmuşlardır. Yüce Allah, Hz. İbrahim için şöyle buyuruyor: "Andolsun biz, daha önce İbrahim'e de hidâyet, dürüstlük ve bilgi gücü vermiştik. Biz onu iyi tanıdık." (Enbiyâ, 21/51).

Peygamberler gönderildikleri toplumun içinde, zeka, fizik, meslek, ahlâk ve huy güzelliği bakımından mükemmel, cesaret ve şahsiyet sahibi olan kimselerdir. Fetanet, anlayış ve zeka üstünlüğüne ilave olarak hassas derecede şuuru, zihin berraklığını, duyarlılığını ve çabuk kavrayışlı oluşlarını ifade eder.

loading...