Hadislerin ilk râvîsinin ismine göre tertip edilerek toplanan kitaplara müsned denir. Hadis edebiyatında "Müsned" adıyla eser veren müelliflerden bazıları şunlardır:

 • İmam Ebû Hanîfe (ö. 80/150),
 • İmam Şafiî (ö. 204/819),
 • Ahmed ibn Hanbel (ö. 241/855),
 • Tayalîsî (ö. 204/819),
 • Humeydî (ö.219/834),
 • Ebû Ya'la el-Mevsılî (ö. 307/919),
 • Abd ibn Humeyd (ö. 249/863),
 • Müsedded (ö. 228/842),
 • İbn Ebî Amr (ö. 243/857),
 • Ebûbekir ibn Ebî Şeybe (ö. 235/849),
 • Harîs ibn Ebî Üsâme (ö. 282/895),
 • Bezzâr (ö. 292/902)

 

loading...