Yaratmak, iyi niyetli olmak, borç, ayıp vs.'den kurtulmak, uzaklaşmak, uzak olmak ve hastanın iyileşmesi anlamlarındaki "b-r-e" kökünden türeyen bârî kelimesi, Allah'ın sıfatı olarak yaratan, örneği olmadan varlıkları îcad eden demektir.

Kur'ân'da, "hâlik" ve "musavvir" kelimeleriyle birlikte Haşiye sûresinin 24. âyeti ile Yahudilere hitap eden bir âyette geçmiştir: "O Allah, yaratan, var eden, varlıklara şekil verendir." (Haşr, 59/24); "...Sizi var edene tevbe ediniz." (Bakara, 2/54). Afet, hastalık, belâ vb. musibetleri var etmesi de bu kelime ile ifade edilmiştir (Hadîd, 57/23).

loading...