Kavram: Bir fikri, bir düşünceyi ve bir sistemi anlatmak için kullanılan, o fikrin, o düşüncenin ve o sistemin ifade edilmesinde önemli ve baş rolü oynayan sözcüklerdir. Kavrama terim ve mefhum da denir.

Kavramların iki özelliği vardır:

1- Seçikliği / niteliği. Bu, var olanı diğer var olandan ayırır.
2- Açıklığı / içeriği. Kavramların seçikliği değişmez, açıklığı /içeriği ise fert ve toplumlar ile zaman ve mekana göre değişebilir. Değişme, kavramların içeriğinin insanlar tarafından doldurulması veya anlamının genişletilmesi veya daraltılması veya farklı anlaşılması şeklinde olur.

Bir şeyin kavramı o şeyin bilgisi demektir. Kur'ân bilgileri de kavramlarla ifade edilmiştir. Kavramların anlamları yalnız başlarına değil dâima bir sistem veya sistemler içinde değer kazanır. Her kavramın kendine özgü bir anlamı vardır ki o sözcük bulunduğu sistem dışında kullanılsa yine aynı manayı taşır. Kavramların bu sürekli anlamına esas mana / sözlük anlamı denir. Kavramların içinde bulunduğu sistemden doğan manaya ise izâfî mana / özel mana / terim anlamı denir.

Kur'ân kavramları, Kur'ân bütünlüğü içinde anlaşılır. Kur'ân kavramlarının içeriğinin değiştirilmesi veya daraltılması veya genişletilmesi gerçeğin ortaya çıkmamasına sebep olur.

loading...