Sözlükte "belden aşağı giyilen peştamal, peştamal gibi örten elbise, iffet, eş" gibi anlamlara gelen izâr, dinî bir kavram olarak, ihrama giren kişinin giydiği, belinden altını örten dikişsiz elbise ve cenâzenin kefenlerinden bir parçasının ismidir.

Hac veya umre için ihrama giren kimselerin dikişli elbise giymeleri yasaktır. Bu nedenle ihrama girdiklerinde, halk arasında ihram denilen iki parçalı bir elbiseye (kumaş veya peştemale) bürünür. Bunlardan belden aşağısını örten parçaya izâr; vücudun üst kısmını örten parçaya ise ridâ denir.

Ölen erkek veya kadının, bedenleri örtülecek şekilde kefenlenmesi farz-ı kifayedir. Erkeğin kefeni, kamîs, izâr ve lifâfe olmak üzere üç parça; kadının kefeni de bunlarla birlikte bir baş örtüsü ve bir göğüs örtüsü olmak üzere beş parça bezden oluşur. Bunlardan izâr, baştan ayağa kadar uzanan bir bezdir.

loading...