İman edilecek şeylere kısaca ve toptan iman etmek demektir. Şahâdet kelimesini veya tevhit kelimesini dili ile söyleyip kalbi ile tasdik eden kimse icmali iman etmiş olur.

Tevhît kelimesi; Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur, Muhammed Allah'ın elçisidir anlamındaki "lâ ilâhe illallah Muhammedü'r-Rasûlüllah" cümlesidir.

Şahâdet kelimesi ise; Ben Allah'tan başka hiçbir tanrı olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna inanır ve tasdik ederim anlamındaki "eşhedü en lâilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühû" cümlesidir.

İslâm'ın ilk temel direği ve imanın ilk derecesi bu imandır. Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini, Hz. Muhammed'in O'nun elçisi olduğunu kabul eden kimse diğer iman esaslarını, Allah ve peygamberin bildirdiklerini de kabul eder. Çünkü diğer iman esaslarını bize bildiren Allah ve peygamberdir. Dolayısıyla Hz. Muhammed'in Peygamberliğini tasdik eden kimse onun getirdiği hükümleri de kabul eder. (bk. iman)

loading...