Arapça'da üçüncü tekil şahıs zamiri olan hû (hüve), Kur'ân'da sıkça Allâh'a işaret etmesi sebebiyle tasavvufta, Allâh anlamında kullanılmıştır. Sûfilere göre zikrin en faziletlisi, bir şey isteme anlamı taşımayan ve Allah'ın zâtî ismi olan hû ile anmaktır.

loading...