Sözlükte "saymak, hesap etmek, hesaba çekmek, sayım ve sayma" gibi anlamlara gelen hesap, dinî literatürde, mükellef insanların dünyadaki inanç ve davranışlarından dolayı âhirette hesaba çekilmeleri demektir.

Kur'ân'da hesap kelimesi, türevleriyle birlikte kırk âyette geçmiştir: "Muhakkak ki Allah hesabı pek çabuk görür." (Âl-i İmrân, 3/81-89); "Ey Rabbimiz! Hesap gününde, beni anamı, babamı ve bütün mü'minleri affeyle" (İbrahim, 14/41); "Hesap görücü olarak biz yeteriz." (Enbiyâ, 21/47); "O Allâh hesaba çekenlerin en sür'atlisidir." (En'âm, 6/62)

Peygamberimiz, "Hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekiniz." buyurmuştur (Tirmizî, Kıyamet, 14). Kıyamet günü insan, bütün inanç, söz, fiil ve davranışlarından; namazından, ömründen, malından, vücudundan, ilminden... hesaba çekilecektir. Bu yüzden âhiret Kur'ân'da, yevmü'l-hisab (hesab günü) olarak isimlendirilmiştir (İbrahim, 14/41).

loading...