Kıyamet gününde Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.)'e verilecek olan havuzun adıdır. "Şüphesiz biz sana kevseri verdik" (Kevser, 108/1) anlamındaki âyette geçen "kevser" kelimesi ile maksat, "havz-ı kevser"dir.

Kıyamet günü her peygamberin bir havuzu olacaktır. Bu havuzdan o peygamberin kendisi ve iman eden ümmeti içecektir. Hadis-i şeriflerde bildirildiğine göre Peygamberimize verilecek "havz-ı kevser"; çok geniş, suyu sütten daha beyaz, kokusu miskten daha güzel ve kadehlerinin sayısı gökteki yıldızlardan daha çok olacaktır. Müminler bu havuzun suyundan içeceklerdir. Bu havuzun suyundan bir kere içen kimse bir daha susamayacaktır (Buhârî, Rikâk, 53; Müslim, Fezâil, 9; Tirmizî, Kıyamet, 14-15)

loading...