ADI: Arkhimedes (Arşimet)
YAŞADIĞI DÖNEM: M.Ö. 287-212 
UYRUĞU:
Eski Yunanlı matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
:Suyun kaldırma kuvvetini buldu. Bir parabol problemini çözerken sonsuz küçükler hesabına yaklaştı. Bu nedenle birçok matematik tarihçisine göre integral hesabın kaynağı Arkhimedes'tir.

ADI: Anaxagoras (Anaksagoras)
YAŞADIĞI DÖNEM: M.Ö. 500-428 
UYRUĞU:
Eski Yunanlı matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Yaşadığı dönemdeki yaygın kanının aksine, gök cisimlerinin Dünya ile aynı yapıda olduğunu, söyleyerek tepki çekmiştir. Çünkü o dönem Güneş'in Tanrı olduğuna inanılıyordu. Felsefede “ana madde” ve “ilk hareket ettirici neden” öğretilerinin sahibidir.


ADI: Auguste Comte (Ogüst Komt)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1798-1857 
UYRUĞU:
Fransız matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Sosyolojinin babası…


ADI: Augustus De Morgan (Ogüst Dö Morgın)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1806-1871 
UYRUĞU:
İngiliz matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Mantık konusunda geçen De Morgan kurallarını bulmuştur.


ADI: Alfred North Whitehead (Alfred Nort Vaythed)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1861-1947 
UYRUĞU:
İngiliz matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Bertrand Russell'la birlikte Principia Mathematica (Prinsipya Matematika) adlı kitabı yazdı.


ADI: Arthur Cayley (Artur Koyli)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1821-1895 
UYRUĞU:
İngiliz matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: “Temel Eliptik Fonksiyonlar” kitabının yazarı…


ADI: Augustin Louis Cauchy (Agustin Lui Koşi)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1789-1857 
UYRUĞU:
Fransız matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Cauchy-Riemann denklemleri, Cauchy teoremi ve Cauchy integral formülüne imzasını attı.


ADI: Adrien Marie Legendre (Adriyen Mari Lejand)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1752-1833 
UYRUĞU:
Fransız matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: “Eliptik Transandantlar Kuramı” adlı inceleme kitabının yazarı…


ADI: Ali Kuşçu
YAŞADIĞI DÖNEM: 1403-1474 
UYRUĞU:
Türk matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Osmanlı medreselerinde müderrislik yapmıştır. Matematik yanında astronomi konusunda da uzmandı.


ADI: Ali Nesin
YAŞADIĞI DÖNEM: 1956-?  
UYRUĞU:
Türk matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Aziz Nesin'in oğlu… “Matematik ve Korku” kitabının yazarı… Üç ayda bir yayınlanan “Matematik Dünyası” dergisini çıkarıyor. Türkiye'nin sayılı matematik profesörlerinden olup halen Bilgi Üniversitesi matematik bölüm başkanlığı ve Nesin vakfı yönetim kurulu üyeliği görevini yürütüyor.


ADI: Blaise Pascal (Blez Paskal)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1623-1662 
UYRUĞU:
Fransız matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Binom açılımındaki katsayıları veren Pascal üçgenini buldu. Mekanik bir hesap makinesi tasarladı.


ADI: Bertrand Russell (Bertrand Rasıl)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1872-1970 
UYRUĞU:
Britanyalı matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Felsefe alanında “mantıksal atomculuk” öğretisini geliştirdi. Whitehead'le birlikte “Principia Mathematica” kitabını yazdı.


ADI: Bernhard Riemann (Bernard Riman)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1826-1866 
UYRUĞU:
Alman matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Riemann hipotezinin sahibi…


ADI: Bernhard Bolzano (Bernard Bolzano)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1781-1848 
UYRUĞU:
İtalyan asıllı Çek matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Bolzano-Weierstrass teoreminin sahibi. İlgi alanı sonsuzlar paradoksu idi.


ADI: Beni Musa Kardeşler (Musa'nın Oğulları): Ahmed, Hasan, Muhammed
YAŞADIĞI DÖNEM: 9. yüzyıl 
UYRUĞU:
Arap matematikçiler 
MATEMATİĞE KATKISI
: Doğum tarihleri bilinmemekle birlikte, sadece kayıtlarda Muhammed'in 873 yılında öldüğü kaydediliyor. Abbasi halifesi Memun devrinde Bağdat'ta yaşayan bu Müslüman matematikçi kardeşler, mekanik aletler yapmanın yanında “Kitab-ı Mahrutat” adında bir de kitap yazdılar.


ADI: Bernoulli (Bernolli) Kardeşler: Jacques (Jak), Johann (Yohan), Daniel (Danyel)
YAŞADIĞI DÖNEM: 17. ve 18. yüzyıl 
UYRUĞU:
İsviçreli matematikçiler 
MATEMATİĞE KATKISI
: Jacques Bernoulli (1655-1705), Bernoulli sayılarını buldu… Johann Bernoulli (1667-1748), l'Hopital kuralı olarak bilinen kuralı keşfetti… Daniel Bernoulli (1700-1782), Bernoulli prensibini buldu…


ADI: Bonaventura Cavalieri (Bonaventura Kavalyeri)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1598-1647 
UYRUĞU:
İtalyan matematikçisi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Prizmaların hacmiyle ilgili Cavalieri aksiyomunun sahibi…


ADI: Carl Friedrich Gauss (Karl Fridrih Gavz)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1777-1855 
UYRUĞU:
Alman matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Daha çocuk yaşta Gauss yöntemini buldu. Sayılar kuramını ortaya attı. “Matematikçilerin prensi” olarak da anılan bu matematikçi, birçok otoriteye göre, Antik çağlardan bu yana yaşamış en büyük matematikçidir.


ADI: Christian Felix Klein (Kristiyan Feliks Klayn)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1849-1925 
UYRUĞU:
Alman matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Klein şişesinin mucidi…


ADI: Christian Goldbach (Kristiyan Goldbah)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1690-1764 
UYRUĞU:
Prusyalı matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Goldbach hipotezinin sahibi…


ADI: Charles Babbage (Çarls Babaj)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1791-1871 
UYRUĞU:
İngiliz matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Programlanabilir bilgisayar fikrini ortaya attı…


ADI: Claude Shannon (Klod Şenın)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1916-2001 
UYRUĞU:
Amerikalı matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Shannon sayısını buldu…


ADI: Colin Maclaurin (Kolin Makloren)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1698-1746 
UYRUĞU:
İskoçyalı matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Maclaurin elipsoitlerini buldu…


ADI: Cahit Arf
YAŞADIĞI DÖNEM: 1910-1997 
UYRUĞU:
Türk matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Hasse-Arf teoremini ortaya attı…


ADI: Diophantos (Diyofantus)
YAŞADIĞI DÖNEM: 325-400 
UYRUĞU:
Yunanlı matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Diophantos denklemlerini buldu. Aritmetika kitabının da yazarı…


ADI: De Moivre (Dö Muavr)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1667-1754 
UYRUĞU:
Fransız matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: De Moivre formülünü buldu…


ADI: David Hilbert (Deyvid Hilbert)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1862-1943 
UYRUĞU:
Alman matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Hilbert uzayı kavramına öncülük etti…


ADI: Elealı Zenon
YAŞADIĞI DÖNEM: M.Ö. 490-430 
UYRUĞU:
Eski Yunanlı matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Parmenides'in öğrencisi olan Zenon, Aşil ve ok paradokslarıyla meşhurdur…


ADI: Evangelista Torricelli (Evancelista Toriçelli)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1608-1647 
UYRUĞU:
İtalyan matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Hava basıncını ölçmek için kullanılan cıvalı barometreyi buldu…


ADI: El-Harezmi
YAŞADIĞI DÖNEM: 780-850 
UYRUĞU:
Türk matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Cebirin kurucusu olarak kabul edilir. “Hesab-ül Cebir vel-Mukabele” adlı bir de kitabı var… Abbasi halifesi Memun'un emrinde Bağdat Saray Kütüphanesinde çalıştı.


ADI: Evariste Galois (Evarist Galua)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1811-1832 
UYRUĞU:
Fransız matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Galois teoremini ortaya attı ve girdiği bir düelloda yaşamını yitirdi.


ADI: François Viete (Fransuva Viyet)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1540-1603 
UYRUĞU:
Fransız matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Pi sayısını dokuz ondalık basamağa kadar hesapladı, Viete kuralını buldu.


ADI: Giovanni Ceva (Covanni Seva)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1647-1734 
UYRUĞU:
İtalyan matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Seva teoremini buldu


ADI: Gabriel Cramer (Gabriyel Kıramer)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1704-1752 
UYRUĞU:
İsviçreli matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Denklem sistemlerinin çözümünde kullanılan Cramer yöntemini buldu.


ADI: George Bole (Corc Bul)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1815-1864 
UYRUĞU:
İngiliz matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Sembolik mantığın kurucularındandır…


ADI: Georg Cantor (Corc Kantor)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1845-1918 
UYRUĞU:
Alman matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Kümeler kuramının kurucusudur…


ADI: Gottlob Frege (Gotlob Frege)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1848-1925 
UYRUĞU:
Alman matematikçi ve mantıkçı 
MATEMATİĞE KATKISI
: Önermeler (sembolik) mantığının kurucularından…


ADI: Giuseppe Peano (Gisep Pöno)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1858-1932 
UYRUĞU:
İtalyan matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Peano aksiyomlarını ortaya attı…


ADI: Godfrey Hardy (Gadfrey Hardi)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1877-1947 
UYRUĞU:
İngiliz matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Hintli matematikçi Ramanujan'ı Hindistan'dan İngiltere'ye getirdi. “Bir Matematikçinin Savunması” adında bir de kitabı var…


ADI: Gaspard Monge (Gaspar Monj)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1746-1818 
UYRUĞU:
Fransız matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Tasarı geometrinin (üç boyutlu analitik geometrinin) kurucusudur.


ADI: Galileo Galilei (Galilo Galile)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1564-1642 
UYRUĞU:
İtalyan matematikçi, fizikçi, gökbilimci ve filozof 
MATEMATİĞE KATKISI
: Dünya dönüyor, dedi ve skolastik düşünceye ters düştü.


ADI: Gottfried Leibniz (Gotfrid Laybniz)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1646-1716 
UYRUĞU:
Alman matematikçi ve filozof 
MATEMATİĞE KATKISI
: Calculus (Kalkulus) un temel teoremini keşfetti.


ADI: Hipparkhos (Hiperkus)
YAŞADIĞI DÖNEM: M.Ö. 190-127 
UYRUĞU:
Eski Yunanlı matematikçi ve astronom 
MATEMATİĞE KATKISI
: Trigonometriyi buldu…


ADI: Henri Poincare (Henri Puvankare)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1854-1912 
UYRUĞU:
Fransız matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Poincare varsayımını ortaya attı…


ADI: Hermann Amandus Schwarz (Herman Amandus Şıvarz)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1843-1921 
UYRUĞU:
Alman matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Minimum yüzeyler kuramı üzerinde çalıştı, ayrıca Schwarz eşitsizliğinin sahibi.


ADI: Isaac Newton (Ayzek Nivton)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1643-1727 
UYRUĞU:
İngiliz fizikçi ve matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Yerçekimi kanununu buldu. Türev ve integralin mucididir.


ADI: Ian Stewart (İvan Stivırt)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1945-? 
UYRUĞU:
İngiliz matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Geometride yaygın olarak kullanılan Stewart teoremini buldu…


ADI: İskenderiyeli Menelaus
YAŞADIĞI DÖNEM: 70-140 
UYRUĞU:
Eski Yunanlı matematikçi ve gökbilimci 
MATEMATİĞE KATKISI
: Geometride kullanılan Menelaus teoremini buldu…


ADI: Janos Bolyai (Yanoş Bolyai)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1802-1860 
UYRUĞU:
Macar matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Öklid'in paralellik aksiyomunu kanıtlamaya çalıştı, ama başaramadı(Zaten aksiyomlar kanıtlanmaz).


ADI: Joseph Fourier (Josef Furiyer)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1768-1830 
UYRUĞU:
Fransız matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Fourier serilerini buldu…


ADI: John von Neumann (Con fon Noyman)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1903-1957 
UYRUĞU:
Macar asıllı Amerikalı matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Bilgisayarın atası sayılan ENIAC adlı bir elektronik hesaplayıcı yaptı…


ADI: Joseph Louis Lagrange (Josef Lui Lagranc)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1736-1813 
UYRUĞU:
İtalyan-Fransız matematikçi ve astronom 
MATEMATİĞE KATKISI
: Matematikteki toplam sembolünü ( ? ) ilk kez o kullandı…


ADI: John Nash (Con Neş)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1928-? 
UYRUĞU:
Amerikalı matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Nobel Ekonomi ödülü almış dahi bir matematikçi. Oyun teorisini geliştirdi. Yaşamı boyunca şizofreni hastalığıyla da uğraşmak zorunda kalan John Nash'in yaşamı “Akıl Oyunları” filmine konu oldu.


ADI: John Venn (Con Ven)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1834-1923 
UYRUĞU:
İngiliz mantıkçı, filozof ve matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Venn şemasını buldu…


ADI: Jean- Dominique Cassini (Jan Dominik Kassini)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1625-1712 
UYRUĞU:
Fransız-İtalyan matematikçi ve astronom 
MATEMATİĞE KATKISI
: Satürn gezegenini incelemek üzere 1997'de uzaya fırlatılan uzay aracına onun adı verildi.


ADI: John Napier (Con Napyer)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1550-1617 
UYRUĞU:
İskoçyalı matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Logaritmayı buldu…


ADI: Jean Le Rond d'Alembert (Jan Lö Rond Dalember)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1717-1783 
UYRUĞU:
Fransız matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Denis Diderot (Dönis Didero) ile birlikte Encyclopedie (Ansiklopedi) dergisini çıkardılar…


ADI: Kurt Gödel (Kurt Gödel)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1906-1978 
UYRUĞU:
Avusturyalı matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Gödel numaralandırması tekniğini buldu…


ADI: Karl Weierstrass (Karl Vayrştras)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1815-1897 
UYRUĞU:
Alman matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Limit, süreklilik ve yakınsaklık kavramları üzerinde çalıştı…


ADI: Leonhard Euler (Leonard Öyler)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1707-1783 
UYRUĞU:
İsviçreli matematikçi ve fizikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Doğal logaritmaya katkılarından dolayı, Euler sabiti denen doğal logaritmadaki e sabitine onun adı verildi. Euler özdeşliğini buldu.


ADI: Lazare Carnot (Lazar Karno)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1753-1823 
UYRUĞU:
Fransız matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Üçgende kullanılan Carnot teoremi buldu…


ADI: Leonardo Fibonacci (Leonardo Fibonaççi)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1170-1250 
UYRUĞU:
İtalyan matematikçi  
MATEMATİĞE KATKISI
: Fibonacci sayılarını buldu. Liber Abaci (Liber Abaçi) adında bir kitap yazdı.


ADI: Lewis Carrol (Livis Kerıl)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1832-1898 
UYRUĞU:
İngiliz yazar, matematikçi, mantıkçı, papaz ve fotoğrafçı 
MATEMATİĞE KATKISI
: “Alice (Alis) Harikalar Diyarında” adındaki kitabıyla meşhur.


ADI: Ludwig Wittgenstein (Ludvig Vitgenştayn)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1889-1951 
UYRUĞU:
Avusturyalı filozof ve matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Dil felsefesi konusunda çalıştı…


ADI: Marquis de l'Hopital (Marki dö Lopital)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1661-1704 
UYRUĞU:
Fransız matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Limit hesaplamada kullanılan l'Hopital kuralını buldu…


ADI: Morris Kline (Moris Klayn)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1908-1992 
UYRUĞU:
Amerikalı matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: “Doğanın muazzam kitabının dili matematiktir” sözüyle meşhur.


ADI: Michel Rolle (Mişel Rol)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1652-1719 
UYRUĞU:
Fransız matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Rolle teoremini buldu…


ADI: Niels Henrik Abel (Nils Henrik Abel)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1802-1829 
UYRUĞU:
Norveçli matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: 5. dereceden polinom denklemleri çözdü. Analizde kullanılan Abel teoremini buldu…


ADI: Nikolai Lobachevsky (Nikolay Lobaçevski)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1792-1856 
UYRUĞU:
Rus matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Öklid dışı geometrinin kurucusu…


ADI: Öklid
YAŞADIĞI DÖNEM: M.Ö. 330-275 
UYRUĞU:
Eski Yunanlı matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Öklid bağıntısını buldu


ADI: Ömer Hayyam
YAŞADIĞI DÖNEM: 1048-1131 
UYRUĞU:
İranlı şair, filozof, matematikçi ve astronom 
MATEMATİĞE KATKISI
: Binom açılımında katsayıları veren Pascal üçgenini aslında o buldu. Celali takvimini hazırladı. Rubailer yazdı. Bazı kaynaklara göre Hasan Sabbah'la ilişki halindeydi…


ADI: Pythagoras (Pisagor)
YAŞADIĞI DÖNEM: M.Ö. 580-500 
UYRUĞU:
İyonyalı filozof ve matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Pisagor bağıntısını buldu. Pisagorculuk denen felsefi akımın kurucusudur.


ADI: Pierre de Fermat (Piyer dö Ferma)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1601-1665 
UYRUĞU:
Bask kökenli Fransız hukukçu ve matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Fermat'nın Son Teoremi denen teoremle ünlenmiştir. Bu teorem, 1994 yılında İngiliz matematikçi Andrew Wiles (Endruv Vayls) tarafından kanıtlandı.


ADI: Pierre-Simon Laplace (Piyer Simon Laplas)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1749-1827 
UYRUĞU:
Fransız matematikçi ve gökbilimci 
MATEMATİĞE KATKISI
: Laplace denklemini buldu…


ADI: Pierre Frederic Sarrus (Piyer Frederik Sarus)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1798-1861 
UYRUĞU:
Fransız matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Determinant hesaplamada kullanılan Sarrus kuralını buldu…


ADI: Ptolemaios (Batlamyus)
YAŞADIĞI DÖNEM: 85-165 
UYRUĞU:
Eski Yunanlı gökbilimci, matematikçi  
MATEMATİĞE KATKISI
: Dünya merkezli bir evren modeli tasarladı…


ADI: Pergeli Apollonius (Apollonyus)
YAŞADIĞI DÖNEM: M.Ö. 262-190 
UYRUĞU:
Eski Yunanlı matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Konikler dediğimiz elips, çember, hiperbol ve parabol üzerine yaptığı çalışmalarıyla meşhur.


ADI: Rene Descartes (Röne Dekart)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1596-1650 
UYRUĞU:
Fransız matematikçi ve filozof 
MATEMATİĞE KATKISI
: Analitik geometrinin kurucusudur.


ADI: Rudolf Carnap (Rudolf Karnap)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1891-1970 
UYRUĞU:
Alman asıllı Amerikalı mantıkçı ve düşünür 
MATEMATİĞE KATKISI
: Olasılık kuramı ve tümevarımsal çıkarım konularına büyük katkı yapmıştır…


ADI: Roger Garaudy (Roje Garodi)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1913-? 
UYRUĞU:
Fransız yazar ve matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Bir dönem Fransız Komünist Partisine üye iken 1982'de Müslüman olmuştur.


ADI: Srinivasa Ramanujan (Srinivasa Ramanujen)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1887-1920 
UYRUĞU:
Hintli matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: 1729 sayısına Hardy-Ramanujan sayısı denir. Bu sayı, iki küpün toplamı olarak iki farklı şekilde yazılabilen en küçük doğal sayıdır. 1729=123+13=103+93


ADI: Thales (Tales)
YAŞADIĞI DÖNEM: M.Ö. 624-546 
UYRUĞU:
Antik Yunanlı matematikçi ve filozof  
MATEMATİĞE KATKISI
: Tales teoremini buldu. Eski Yunan'ın yedi bilgesinden biridir…


ADI: Uluğ Bey
YAŞADIĞI DÖNEM: 1393-1449 
UYRUĞU:
Türk matematikçi 
MATEMATİĞE KATKISI
: Timur'un torunlarından olup, Timur İmparatorluğunun 4. sultanıdır.


loading...